فردا یادتون نره ها حماسه سیاسی حال اونطرفی ها را بگیرن خداوکیلی متنفرم ازشون...