نماز والدین

این نماز دو رکعت است:

در رکعت اوّل بعد از حمد به جای خواندن سوره ۱۰۰ مرتبه آیه ۴۱ سوره ابراهیم خوانده می شود:

رَبَنَا اغْفِر لی وَ لِوالِدَیَ وَ لِلْمُومِنینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِساب

بار الها! روزی كه حساب بر پا می شود مرا و پدر و مادرم و همه مومنین را ببخشای.

 

در ركعت دوم، بعد از خواندن سوره حمد ۱۰ مرتبه آیه ۲۸ سوره نوح خوانده می شود:

رَبِ اغْفِرِ لْی وَ لِوالدَیَ وَ لمَنْ دَخَلَ بَیْتِی مُؤمُِنًا وَ لِلْمُؤْمِنینَ وِ الْمُؤْمِناتَ

بار الها! مرا، پدر و مادرم را و هر كه با ایمان به خانه من داخل شود و همه مردان و زنان را با ایمان عالم را ببخش و بیامرز.

 

پس از سلام نماز، بدون تغییر حالت نماز، ۱۰ مرتبه آیه ۲۴ سوره اسراء خوانده میشود:

رَبِ ارْحَمْهُما كَمَا رَبیَانِی صَغِیراً

پروردگارا: همچنان كه پدرم و مادرم مرا به مهربانی از كودكی پرورش دادند، تو نیز در حق آنها مهربانی نموده و رحمت خود را شامل حالشان بفرما.
موضوع :
انواع نماز ,