اقامه نماز در بدترین شرایط جسمی 

     آقای سید رحیم میریان می گوید: ظهر آن روزی که امام رحلت کردند، یک ساعت به اذان ظهر مانده بود. امام حالشان خوب نبود . کمک کردیم ایشان وضو گرفتند. دکتر عارفی به من گفت : امام نمی تواند دستشان را حرکت بدهند شما دست آقا را بگیر. چون سرم در دست امام بود موقع تکبیر نمی توانستند دستشان را بالا بیاورند . لذا کنار امام نشسته دستشان را در دستم گرفتم . آقا با آن حال نامناسبی که داشتند نماز می خواندند که تا ساعت یک بعد از ظهر نماز ایشان ادامه داشت .

(منبع : برداشت هایی از سیره امام خمینی(ره)، ج3، ص82و83 )
موضوع :
داستان ,