عبادت و نماز و روزه اش به لعنت شیطان هم نمی ارزد

کاربرد: این مثل را برای فردی به کار می برند که در انجام اعمال عبادی اش سعی و کوشش می کند ولی رفتار و عمل و کردار مناسبی از خود نشان نمی دهد. و موجب اذیت و آزار دیگران می شود؛ طوری که در مورد این فرد این اصطلاح را به کار می برند. (نماز به کمرت بزند)


برچسب ها :
ضرب المثل , 

موضوع :
ضرب المثل ,