ناشر: ستاد اقامه نماز با همكاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره(

مراكز پخش:

1- تهران ، میدان فلسطین ستاد اقامه نماز - تلفن : 88900089 -

2- دفاتر ستاد های اقامه نماز سراسر كشور
برچسب ها :
کتابخانه , 

موضوع :
كتابخانه ,